1 2 3

Ta Tùy Thân Thăng Cấp Đánh Quái Hệ Thống

Một lần đột phát ngoài ý muốn, cực hạn vận động người Sở Nam cáo biệt quen thuộc Địa Cầu, cáo biệt tất cả thân nhân, đi tới một cái xa lạ dị giới. Ở chỗ này, Võ đạo vi tôn, mạnh được yếu thua... Ở chỗ này, không giảng đạo lý, chỉ bằng thực lực... Ở chỗ này, tràn ngập khiêu chiến, đầy giấu kích thích... Đối với lâu dài hành tẩu tại sinh tử tồn vong ở giữa, thể nghiệm kích tình cùng kích thích Sở Nam tới nói, nơi này là một cái so cực hạn vận động còn muốn cho hắn hưng phấn sự tình! "Hệ thống, đi, mình thăng cấp đánh quái đi..." PS: Truyện bên trung đã ra 1k4c.................. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Tùy Thân Thăng Cấp Đánh Quái Hệ Thống!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.