1 2 3

siêu cấp ăn cướp sấm tiên giới

, – siêu cấp kiếp phỉ sấm tiên giới – siêu cấp ăn cướp sấm tiên giới. lão tử tu chính là tiên, liền không thể hãm hại lừa gạt? lão tử luyện chính là thần, liền không thể ăn nhậu chơi gái cờ bạc? a thái! vô thượng công pháp ở lòng ta, thần bí phương khắc ở ta tay! xem ta đoạt tiên giới thẳng nhút nhát! gì? không phục? ngươi lại đây! tiểu gia mềm lòng, chính là hố ngươi không thương lượng! gì? muốn trang bức? xem ta tể ngươi như đồ cẩu! ai hét, ngươi là tiên nhân ghê gớm a? chính là chém ngươi! tiểu gia chính là muốn sấm thượng kia cửu thiên tiên giới, thần chắn sát thần, phật chắn đồ phật, bước lên tiên giới đỉnh!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.