1 2 3

rùa con lười của nhà ma đế truyenvietaudio

tác giả: nguyệt lương thiên uyên thể loại: tiên hiệp converter: andrea96 dịch: yz beta: cháo cá tóm tắt: có một ngày xuyên thành rùa lười, nhân vật phản diện kiếm tiên là chủ nhân. sao lại là phản diện? kẻ trước kiêu ngạo lạnh nhạt, ít tiếng kiệm lời. kẻ sau, đối với sủng vật nhà mình thì hóa thân thành cầm thú! tên khác: =口= sau khi băng sơn kiếm tiên nuôi rùa oωo hàng ngày được thượng tiên ngọt sủng ※ chỉ thị tránh lôi: chủ công ~ rùa con lười hăng hái tự cường x lạnh lùng kiêu ngạo nhiệt tình kiếm tiên thụ ~ nội dung nhãn: thiên chi kiêu tử xuyên qua thời không, con người sắt đá nhu tình ngọt văn tìm tòi chữ mấu chốt: nhân vật chính: quy hải ┃ phối hợp diễn: sư vân phong ┃ khác: chủ công.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.