1 2 3

quả báo

Chương 1: Đôi lời tác giả    Truyện đầu tay có sai sót mong bỏ qua, viết vì đam mê. Ai không ưa có thể nhẹ nhàng đi ra đừng xúc phạm nhau, đương nhiên cũng mong các bạn nhiệt tình đóng góp quan điểm bản thân để mình sửa chữa.    Nội dung thế nào thì mọi người vào đọc thì biết. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Không Nuôi Bảo Bảo ( Xuyên Qua Hảo Hảo Nuôi Hài Tử )!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.