1 2 3

nữ thần cướp đoạt hệ thống

Mộc Kiếm Bình là Vi Tiểu Bảo lão bà? Ta muốn cướp đoạt. Chu Chỉ Nhược chỉ thích Trương Vô Kỵ? Ta muốn cướp đoạt. Hoàng Dung là Quách Tĩnh lão bà? Ta muốn cướp đoạt. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu? Đợi một chút. Vì cái gì không phải Tiểu Long Nữ, không muốn a, đừng dùng Băng Phách Ngân Châm cuộn cái mông ta, ta là thật thích ngươi a! Đây là một cái xuyên toa từng cái vị diện cướp đoạt nữ thần cố sự! ⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹✬ ❀ Còn thấy truyện dở thì đừng nói gì cả, cũng đừng "troll vote" truyện, việc đó chỉ làm đau lòng nhau mà thôi..hãy lặng im không một tiếng động close tab này lại là được... "Cảm ơn mọi người" :D Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nữ thần cướp đoạt hệ thống!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.