1 2 3

Kiếm Tru Thiên Trần

Từng là Thiên Đình Thập Quân —— Vô Trần Kiếm Quân Nguyên Trần thay hảo hữu báo thù, gặp Thiên Đình truy sát, thân tử đạo tiêu, bởi vì truyền kỳ công pháp 《 Thần Ân điển 》 trọng sinh đến võ đạo chi sơ, cùng hảo hữu đạp vào báo thù huyết lộ, thật tình không biết phía sau ẩn giấu đi nhất đại đại năng âm mưu kinh thiên. ⚝Main chủ tu kiếm đạo + thời gian + không gian. ( Phụ tu: trận pháp ) ⚝Tình duyên 2 em, và 1 vài em lẫn quẫn quanh main :) ⚝Truyện kịp tác ⚝ Truyện tinh phẩm tháng 1 by Shin. ⚝ Có buff thì mình sẽ up chương thêm nha. Đến khi nào chương bằng tác thì thôi. ⚝ Truyện tinh phẩm tháng 12 by Shin: Thái Cổ Kiếm Đế Quyết. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Kiếm Tru Thiên Trần!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.