1 2 3

hai oan hồn ba mạng người

Lại một câu chuyện ma hay nữa của tác giả Duyên Kwon kể về oan hồn ở nghĩa địa. Mời quý vị thính giả theo dõi câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.