1 2 3

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

Cầu Kim Phiếu để có động lực dịch tiếp a.   Cảnh giới: Thiên long vị diện:Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh, tông sư, đại tông sư.   tình cờ cướp đoạt hệ thống, qua lại mỗi cái vị diện, cướp đoạt nhân vật chính số mệnh, nữ nhân, tài nguyên, thề muốn làm cái kia chí cao vô thượng chúa tể! Hắn là nhân vật chính khắc tinh, nữ chủ tình ca ca. Mộ Thanh tiêu cười gian nói: "Thế giới này đã có ta, như vậy nhân vật chính liền bé ngoan về nhà làm ruộng đi, ngươi tài nguyên ta sẽ cố gắng quy hoạch, người đàn bà của ngươi ta sẽ chăm sóc thật tốt." Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống (Bản Dịch)!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.